KURUMSAL KIMLIK

Ticaret Unvanı ……………………………….. Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Ticaret Sanayi A.S.
Yönetim Kurulu Baskanı ………………….. Osman GEDIK
Yönetim Kurulu Baskan Yardımcısı …… Ayşe GEDİK
Yönetim Kurulu Üyeleri ……………………. Halil GEDIK, Yagız GEDIK
Adresi ……………………………………………. Kolankaya Köyü No:85 Esme/USAK
Ticaret Sicil No ……………………………….. 280-Esme
Ödenmis Sermaye ……………………………75.000.000,00 TL’dir.
Taahhüt Edilen Sermaye ………………….. Bulunmamaktadır.
Mersis No ………………………………………..0390002304600018
Ödenmis Sermaye …………………………….75.000.000,00
YÖN.K.BSK: Osman GEDIK 15161926618 ESME V.D. % 69,33 52.000.000,00
BSK.YARD: Ayse GEDIK 15128927702 ESME V.D. % 8,33 6.250.000,00
ÜYE: Halil GEDIK 15113928202 ESME V.D. % 13,67 10.250.000,00
ÜYE: Yagız GEDIK 15104928594 ESME V.D. % 8,67 6.500.000,00

Bagımsız denetim resmi sicili: 300317 (Ticaret Sicil No) Unvan: AKTAN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MÜSAVIR A.S. Adres: GAYRETTEPE PROF DR BÜLENT TARCAN 12/C Sisli / Istanbul